Τ.Θ. 70888, 16673 Βούλα, Αθήνα

+30 210 3222 208

info@changeland.com

Επικοινωνία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Changeland

Επιλέξτε τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε να εκπαιδευτείτε:

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Changeland

Επιλέξτε τις πιστοποιήσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε να εξεταστείτε:

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία που θέλετε, τον αριθμό των ατόμων κατά προσέγγιση, για την καλύτερη διοργάνωση της διαδικασία εκπαίδευσης: