Είμαστε ειδικοί
στην βελτίωση και ανάπτυξη

με την μέθοδο Lean Six Sigma

Το πάθος μας είναι
να 
ενδυναμώνουμε
τις θετικές αλλαγές
.

Εμπειρία & Πλεονεκτήματα της Changeland​

Η Changeland προσαρμόζει το πρόγραμμα LSS στις ανάγκες και προϋπολογισμό κάθε εταιρίας με στόχο να προσφέρει σύντομα υψηλή προστιθέμενη αξία (επίλυση προβλημάτων, όχι απλά εκπαίδευση) που οδηγεί και σε ISO πιστοποίηση. Τα LSS προγράμματα της Changeland προς ΜΜΕ χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ο Δρ. Βασίλης Μασούλας ίδρυσε και ηγείται της Changeland.

Είναι Master Black Belt της Lean 6σ από το 2001, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής και Coach εκατοντάδων στελεχών, με διεθνή βραβεία για τα Lean 6σ έργα του, συγγραφέας του βιβλίου «Διοίκηση και Ανάπτυξη στη νέα οικονομία της γνώσης με την μέθοδο Six Sigma», και καθηγητής της LSS σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων (ITESM University System, Αμερική & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

H Changeland έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να σχεδιάζει & υλοποιεί με επιτυχία ευέλικτα προγράμματα Lean Six Sigma σε εταιρείες όπως η Halcor, Sabo, Eurobank, Αλουμίνιον Ελλάδος, Ελληνικά Καλώδια, DHL Hellas, BP Hellas, AON Financial Services, Microsoft, Shell, και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Δρ. Βασίλης Μασούλας

Οι πελάτες και συνεργάτες μας λένε για εμάς​

Αναπτύσσουμε ανθρώπους, ομάδες και εταιρίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Μεθοδολογία
LEAN Six Sigma

Εμπειρία

είμαστε οι πλέον έμπειροι διότι συνδυάζουμε την τεχνογνωσία Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή-Καθοδηγητή με την πολυετή κατάρτιση ανώτατων στελεχών πολυεθνικών εταιριών και την ευρεία εμπειρία Συμβούλου

Πιστοποίηση

παρέχουμε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις σε LEAN Six Sigma Λευκής Ζώνης, Κίτρινης Ζώνης, Πράσινης Ζώνης, και Μαύρης Ζώνης

Προσαρμοστικότητα

προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ειδικές ανάγκες, ρυθμό και στόχους της κάθε επιχείρησης

Στόχος

επιλέγουμε μαζί στρατηγικούς στόχους και έργα βελτίωσης

Πλάνο Εκπαίδευσης

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί το πλάνο εκπαίδευσης, αλλαγής και ανάπτυξης με Lean Six Sigma

Καθοδήγηση

καθοδηγούμε τις ομάδες για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων και επίτευξη αποτελεσμάτων

Συνεργασίες

συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Οργανισμό, και

Εκπαιδευτικό Υλικό

σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό Lean Six Sigma όλων των βαθμίδων για εταιρίες

Μακροχρόνιες
Συνεργασίες

Διεθνή Εμπειρία

διαθέτουμε πολυετή διεθνή εμπειρία (από το 2001) στην εφαρμογή της Lean Six Sigma ως ανώτατα στελέχη πολυεθνικών, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές-καθοδηγητές & σύμβουλοι

Αλλαγή

διαχειριζόμαστε την αλλαγή με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο

Προσαρμοστικότητα

προσαρμόζουμε τις εκπαιδεύσεις στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε πελάτη μας

Ταυτόχρονη Εκπαίδευση

συνδυάζουμε την εκπαίδευση με ταυτόχρονη καθοδήγηση (coaching) & συντονισμό της υλοποίησης βελτιωτικών έργων με συγκεκριμμένους στόχους & χρονοδιάγραμμα

Κέρδη

δημιουργούμε άμεσα κέρδη για τους πελάτες μας

Ποιότητα Υπηρεσιών

η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι εξαιρετική, οι τιμές μας είναι προσιτές και ο τρόπος δουλειάς μας ευέλικτος

Συνεργασία
Μαζί Μας

Αποτελέσματα

φέρνει αποτελέσματα εκεί που άλλοι αποτυγχάνουν

Χρόνος

μειώνει σημαντικά τον χρόνο αλλαγής και το επίπεδο διαταραχής στελεχών, πελατών και συνεργατών

Αφομοίωση

κατοχυρώνει την αφομοίωση της Lean Six Sigma στην καθημερινότητα των εργαζομένων

Επίτευξη

κάνει εφικτή την σύντομη επίτευξη φαινομενικά ανέφικτων στόχων προσωπικών, ομαδικών και εταιρικών

Scroll to Top