Μοιραστείτε τις Χρήσιμες Πρακτικές

Η διαδικασία ‘Πέρλα’ χρήσιμων πρακτικών

Ως Πέρλα, ορίζουμε κάθε χρήσιμη πρακτική: μια καλή όσο και μια κακή πρακτική. Την καλή την υιοθετούμε, ενώ την κακή φροντίζουμε να την αποφύγουμε!

Στρατηγική

“Ομάδα ανακαλύπτει χρήσιμες πρακτικές, τις μοιράζεται και υιοθετεί”

1η φάση

Στόχος να επιτύχουμε την βέλτιστη απόδοσή μας φέρνοντας όλα τα αντίστοιχα τμήματα / διαδικασίες στο επίπεδο του καλύτερου, υιοθετώντας την καλύτερη χρήσιμη πρακτική (Πέρλα!)

2η φάση

Στόχος να ‘ανεβάσουμε τον πήχη’ απόδοσης. Λαμβάνοντας ως βάση την προηγούμενη καλύτερη, θέτουμε συλλογικά νέους στόχους απόδοσης για κάθε τμήμα / διαδικασία, και τον επιτυγχάνουμε εργαζόμενοι δομημένα και ομαδικά.

Παρουσίαση της διαδικασίας Πέρλα

Έμφαση δίνεται στην ταχύτητα επίτευξης των στόχων

OU1 = Λειτουργική Ομάδα 1