Μοντέλο Διοίκησης Συνεχούς Βελτίωσης

Η Changeland εφαρμόζει δοκιμασμένες και ολοκληρωμένες διαδικασίες διοίκησης και αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης αλλά & της συστηματικής ανάπτυξης νέας γνώσης (καινοτομία) που αλλάζει τα δεδομένα του ‘παιγνιδιού’ (Game Changer).

Στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου τρόπου ορισμού και επιλογής έργων, υλοποίησης και ελέγχου των έργων σε όλα τα τμήματα και διευθύνσεις της εταιρίας.

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. 

Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση συμμετοχικών μοντέλων διοίκησης, όπου τα μέλη πρέπει να έχουν:

  • την πρωτοβουλία να μαθαίνουν κάνοντας,
  • την πρωτοβουλία να συνεισφέρουν στη διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης των άλλων και
  • την πρωτοβουλία να συν-εξελίσσονται.

Η ομαδική εργασία και η δυναμική φύση του μοντέλου είναι αυτό που κάνει τα μέλη του να νιώθουν περισσότερο κτήμα τους την υπηρεσία που προσφέρουν ή το προϊόν που παράγουν. 

Το συμμετοχικό εργασιακό σύστημα της Changeland περιλαμβάνει 4 συμμετοχικά υποσυστήματα & διαδικασίες:

  • μεταφοράς τεχνογνωσίας,
  • καινοτομίας & ανάπτυξης,
  • αξιολόγησης,
  • εφαρμογής & διαμεσολάβησης γνώσης.

Το μοντέλο της Changeland έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε επιχειρήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα. 

Προσεγγίζει τη διοίκηση μέσω δοκιμασμένων συστημάτων και διαδικασιών. 

Οδηγεί στην διαδοχική αξιοποίηση της “συλλογικής” και προσωπικής Γνώσης μέσω της δομημένης συμμετοχής όλων των μελών.

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart