Τί είναι η µεθοδολογία Lean Six Sigma;
Η LSS ξεκίνησε ως δείκτης ποιότητας. Εξελίχθηκε σε µεθοδολογία µε στόχο τη Συνεχή Βελτίωση & Ανάπτυξη. Αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων & στρατηγικών για τη βελτίωση διαδικασιών, την εξάλειψη ελαττωµάτων, τη µείωση του κόστους & του κύκλου έργου. Έχει δύο υπο-µεθοδολογίες: DMAIC για έργα βελτίωσης διαδικασιών & DMADV για σχεδίαση νέων διαδικασιών.