Εικονική Μάθηση > Aσύγχρονη Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (Chrome, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

[ld_profile per_page="0" expand_all="yes"]