Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα
καθώς και οι τιμές
προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης
έπειτα από κοινή συνεννόηση.