Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Το Εργαστήριο επικίνδυνων καταλοίπων αποτελεί μέρος του Κέντρου Έρευνας Ποιότητας Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου του συστήματος ITESM στο Μεξικό. Το εργαστήριο αναζητούσε πιστοποίηση ISO για την αναλυτική διαδικασία της διάβρωσης, αντιδραστικότητα, εκρηκτικότητα, την τοξικότητα και ευφλεκτότητα εκτελεί πιστοποίηση ISO ήταν αναγκαία για το εργαστήριο για να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της και να αποφύγει τα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα.

Το έργο IC εστιάζονται: (i) στη βελτίωση της παραγωγικότητας του εργαστηρίου, (ii) την απόκτηση της πιστοποίησης και (iii) την αναγνώριση και την ικανοποίηση IC ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαχείριση πληροφοριών.

Το εργαστήριο είχε 8 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης κατανέμονται σε τρεις οργανωτικά επίπεδα: ένα μέλος του εργαστηρίου, πέντε πιστοποιημένοι αναλυτές με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς βαθμούς και δύο τεχνικούς βοηθούς.

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart