Μουστάκας & Σια ΟΕ

 • Τοποθεσία: Νέα Ιωνία
 • Κλάδος: Σχεδιασμός, Εισαγωγή και Εμπορία έτοιμων ενδυμάτων
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα:
  • Μεγάλος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη της εταιρείας
  • Αυξημένα κόστη αποθήκευσης
  • Απώλεια εσόδων λόγω παλαίωσης των εμπορευμάτων
 • Λύση:
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων
  • Μείωση της μέσης ποσότητας και του μέσου χρόνου παραμονής των εμπορευμάτων στις

αποθήκες της εταιρείας

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθήκης
 • Έρευνα και υλοποίηση ενεργειών για την κατάλληλη προώθηση των εμπορευμάτων στους πελάτες
 • Αποτελέσματα:
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αύξηση εσόδων Δεκ. – Ιαν. ’06 κατά 36% σε σχέση με αντίστοιχη περίοδο του ‘05
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση παρούσας κατάστασης
  • Εντοπισμός των σημείων «πόνου» στις επιχειρηματικές διαδικασίες
  • Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των επιχειρησιακών δεδομένων και διαδικασιών με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart