Μπογρής & Σια ΟΕ

 • Τοποθεσία: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
 • Κλάδος: Βιοτεχνία Ειδών Συσκευασίας
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα: Πολύ υψηλές πτωτικές τάσεις στα κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια
 • Λύση:
  • Ανάλύση της διαδικασίας παραγωγής έδειξε ότι μεγάλο μέρος της φύρας δεν χρησιμοποιείται, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα υψηλά κόστη
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για την αξιοποίηση της φυράς
  • Εύρεση χρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους για επιπλέον εξοπλισμό
  • Τμηματοποίηση και ανάλυση του πελατολογίου με στόχο την πλέον κερδοφόρα στρατηγικής μάρκετινγκ
 • Αποτελέσματα:
  • Αύξηση 123% των κερδών σε σχέση με τα προβλεπόμενα κατά το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ‘06
  • Αύξηση 25% των κερδών κατά το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ’06 σε σχέση με το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ‘05
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση και κατανόηση παραγωγικής διαδικασίας
  • Εντοπισμός των βασικών αιτίων αναποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας
  • Διατύπωση και παρουσίαση προτάσεων για τη βελτίωσή της ώστε να συρρικνωθούν τα κόστη της επιχείρησης
  • Επικέντρωση στη «Φωνή του Πελάτη» μέσα από την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart