ΡΥΘΜΟΣ FM 

 • Τοποθεσία: Μαρούσι
 • Κλάδος: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιοσταθμός)
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα: Μηδενικά έσοδα από την έσοδα από τον ιστοχώρο του σταθμού, παρά την αξιόλογη επισκεψιμότητά του
 • Λύση:
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για τον εντοπισμό δυνητικών πελατών
  • Τμηματοποίηση δυνητικών πελατών
  • Κατάλληλη επικοινωνία ως προς τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι πελάτες μέσω της διαφήμισης τους στον ιστοχώρο
 • Αποτελέσματα:
  • Τέσσερις μήνες μετά την εκκίνηση του έργου, οι πρώτες διαφημίσεις καταχωρήθηκαν στον ιστοχώρο του σταθμού
  • Κατάρτιση σχεδίου για έσοδα άνω των € 3.000 μηνιαίως από τον ιστοχώρο έξι μήνες μετά το πέρας του έργου
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση και αποκωδικοποίηση της «Φωνής του Πελάτη»
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής Μάρκετινγκ

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart