ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. 

 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Κλάδος: Εισαγωγή και Εμπορία Παραφαρμακευτικών / Χημικών / Καλλυντικών
 • Πελάτες: Φαρμακεία / Φαρμακαποθήκες
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα:
  • Μείωση χρηματοοικονομικής ρευστότητας κατά των τελευταίο χρόνο
  • Οι οφειλές πολλών πελατών εισπράττονται με μεγάλη καθυστέρηση
 • Λύση:
  • Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής των οφειλών
  • Ανάλυση του πελατολογίου
  • Εντοπισμός των συνεπών και μη πελατών
  • Ανασχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ
  • Ανασχεδιασμός διαδικασίας πώλησης με χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος και παροχή συσκευών PDA στους πωλητές
 • Αποτελέσματα:
  • Βελτίωση του ρυθμού εισπράξεων από τους μη συνεπής πελάτες κατά 15% σε διάστημα 4 μηνών
  • Ελάττωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών κατά μία μέρα (50%)
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Εντοπισμός προβλημάτων με εστίαση στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων
  • Ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την εξάλειψη των προβλημάτων

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Close Menu
×

Cart