Ανάπτυξη Ηγετών

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

 • Agile Business

  Ευέλικτη Επιχείρηση (Agile Business 4.0)

  Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

  Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου.

 • Ανάπτυξη Ηγετών

  Ευέλικτη και Αποτελεσματική Ομάδα

  Περιεχόμενα: φάσεις ωρίμανσης μιας ομάδας – αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων – οργάνωση/υλοποίηση συναντήσεων – εργαλεία διαχείρισης έργων, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

  Διάρκεια (ώρες): 12.

  Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 • Ανάπτυξη Ηγετών

  Ευέλικτη Οικογενειακή Επιχείρηση (Agile Family Business 4.0)

  Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

  Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου.

 • Ανάπτυξη Ηγετών

  Ευέλικτος και Εξυπηρετικός Hγέτης

  Βασισμένο στο best seller βιβλίο: Ο Αμπελουργός που έγινε CEO.

Scroll to Top