Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Lean Six Sigma Κίτρινη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Lean Six Sigma Λευκή Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Lean Six Sigma Μαύρη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Lean Six Sigma Πράσινη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Minitab για Six Sigma Belts

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, πιστοποιημένα στην εφαρμογή της μεθόδου LEAN Six Sigma, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Επιλογή Στρατηγικών 6σ Έργων Βελτίωσης

  Απαιτούμενη προετοιμασία: για την σωστή αξιοποίηση του χρόνου απαιτούνται 1-2 ημέρες προετοιμασίας (συλλογή δεδομένων, οργάνωση προγράμματος, προσδιορισμός συμμετεχόντων, ρόλων και ευθυνών, κλπ.).

 • Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επιχειρήσεων

  Σύστημα Lean

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

Scroll to Top