Μεθοδολογία Lean Six Sigma

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Lean 6σ Εργαστήριο Βελτίωσης Διαδικασιών

  Απευθύνεται σε: μέλη της ηγετικής ομάδας το πρωί της πρώτης μέρας και το απόγευμα της τελευταίας μέρας, και επιλεγμένα στελέχη επί τρεις ημέρες.

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Lean Six Sigma Κίτρινη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Lean Six Sigma Λευκή Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Lean Six Sigma Μαύρη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Lean Six Sigma Πράσινη Ζώνη

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Minitab για Six Sigma Belts

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, πιστοποιημένα στην εφαρμογή της μεθόδου LEAN Six Sigma, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Επιλογή Στρατηγικών 6σ Έργων Βελτίωσης

  Απαιτούμενη προετοιμασία: για την σωστή αξιοποίηση του χρόνου απαιτούνται 1-2 ημέρες προετοιμασίας (συλλογή δεδομένων, οργάνωση προγράμματος, προσδιορισμός συμμετεχόντων, ρόλων και ευθυνών, κλπ.).

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Οργανωτική Μεταμόρφωση

  Ηγεσία & Υποστήριξη Προγράμματος Οργανωτικής Μεταμόρφωσης

 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma

  Σύστημα Lean (5S & 7W)

  Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

Scroll to Top