Εξάλειψη Ρίσκου

Εξάλειψη ρίσκου από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

Εξάλειψη ρίσκου από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

  • Γενικές πληροφορίες: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί μια ομάδα να σχεδιάσει τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας για την επίτευξη ενός στόχου ή παραγωγή προϊόντος /υπηρεσίας, και να προσδιορίσει / εξαλείψει το πιθανό ρίσκο αποτυχίας.
  • Περιεχόμενα: Χαρτογράφηση διεργασιών – Διάγραμμα αιτίου/αποτελέσματος – Πίνακας αξιολόγησης αιτίου / αποτελέσματος – Προσδιορισμός και αξιολόγηση Ρίσκου διεργασιών ή έργων (Failure Modes and Effects Analysis).
  • Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).
  • Διάρκεια (ώρες): 8 (θεωρητική εκπαίδευση για πιστοποίηση), 16 (βιωματική εκπαίδευση με εφαρμογή σε πραγματικούς πελάτες).
  • Κόστος : Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Scroll to Top