Οργανωτική Μεταμόρφωση

Ηγεσία & Υποστήριξη Προγράμματος Οργανωτικής Μεταμόρφωσης

Ηγεσία & υποστήριξη Προγράμματος Οργανωτικής Μεταμόρφωσης.

  • Γενικές πληροφορίες: Συχνά προγράμματα βελτίωσης και μεταμόρφωσης με ή χωρίς την Lean Six Sigma αποτυγχάνουν διότι οι άνθρωποι / ομάδες που αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία, δεν γνωρίζουν τις στρατηγικές, τακτικές και διαχειριστικές ενέργειες που χρονικά οφείλουν να υλοποιήσουν.
  • Περιεχόμενα: Τα μέλη της ομάδας που αναλαμβάνει την ηγεσία και διαχείριση της οργανωτικής μεταμόρφωσης ενημερώνεται και εκπαιδεύεται βιωματικά στις πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους. Καταρτίζονται με τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες και καθοδηγούνται στην υλοποίησή τους. Εφοδιάζονται με ότι χρειάζονται για την επιτυχία του έργου τους.
  • Διάρκεια (ώρες): 16 (θεωρητική εκπαίδευση), 48 (βιωματική εκπαίδευση).
  • Απευθύνεται σε: Μέλη Διεύθυνσης Οργανωτικής Μεταμόρφωσης, και εκπρόσωποι από τις διευθύνσεις Προσωπικού, Οικονομικών και Πληροφορικής.
  • Απαιτούμενη προετοιμασία: για την σωστή αξιοποίηση του χρόνου απαιτούνται 1-2 ημέρες προετοιμασίας (οργάνωση προγράμματος, προσδιορισμός συμμετεχόντων, ρόλων).

Κόστος:

Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Scroll to Top