Πιστοποίηση Lean Six Sigma

150

Πιστοποίηση

Lean Six Sigma Yellow Belt
Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma Black Belt
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Πιστοποίηση Lean Six Sigma

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Lean Six Sigma Belts

LSS Black Belt, LSS Green Belt, LSS Yellow Belt