Προσδιορισμός Αναγκών & Απαιτήσεων του Πελάτη

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

Προσδιορισμός Αναγκών & Απαιτήσεων του Πελάτη

  • Γενικές πληροφορίες: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί μια ομάδα να προσδιορίσει τις σημαντικές απαιτήσεις των πελατών και να τις μετατρέπει σε προδιαγραφές για μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία.
  • Περιεχόμενα: Ορισμός της Φωνής του Πελάτη – Βήμα 1. Δημιουργία Στρατηγικής εστιασμένης στον Πελάτη. Βήμα 2. Ακούγοντας την Φωνή του Πελάτη. Βήμα 3. Μεταφράζοντας την Φωνή του Πελάτη σε Σημαντικές Απαιτήσεις. Βήμα 4. Αναπτύσσοντας δείκτες και τρόπους μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).
  • Διάρκεια (ώρες): 8 (θεωρητική εκπαίδευση για πιστοποίηση), 16 (βιωματική εκπαίδευση με εφαρμογή σε πραγματικούς πελάτες).
  • Κόστος : Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα, & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Scroll to Top