Ευέλικτη Ομάδα (Agile Team)

Περιεχόμενα: φάσεις ωρίμανσης μιας ομάδας – αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων – οργάνωση/υλοποίηση συναντήσεων – εργαλεία διαχείρισης έργων, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

Διάρκεια (ώρες): 12.

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κατηγορία:
Scroll to Top