Στρατηγικά έργα βελτίωσης – εργαστήριο επιλογής

Μέθοδος Επιλογής Στρατηγικών Agile 6σ Έργων Βελτίωσης (εργαστήριο).

Γενικές πληροφορίες: Είναι ένας δομημένος τρόπος επιλογής έργων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Το ΕΣΕΒ αναπτύχθηκε από την General Electric την δεκαετία του ’80. Επικαιροποιήθηκε από τη Shell τη δεκαετία του ’90 και την Changeland κατά την 1η δεκαετία του 2000. Χρησιμοποιείται πλέον από πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

 1. Προετοιμασία
  • Ανασκόπηση υφιστάμενου τρόπου επιλογής έργων βελτίωσης & ανάπτυξης της εταιρείας [0,5 ημέρα με εκπρόσωπο της Ηγετικής Ομάδας].
  • Συμβουλευτική και καθοδήγηση στην συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την επιλογή έργων με βάση την μεθοδολογία 6σ  [με εκπρόσωπο της Ηγετικής Ομάδας και της Διεύθυνσης Συνεχούς Βελτίωσης].
 2. Εργαστήριο Επιλογής Έργων Βελτίωσης με Agile Lean Six Sigma
  • Πρακτική Εκπαίδευση και εφαρμογή της μεθόδου 6σ στην επιλογή των έργων βελτίωσης [Project Selection Workshop με την Ηγετική Ομάδα της εταιρίας].
  • Προσδιορισμός των Στρατηγικών Στόχων Βελτίωσης (ΣΣΒ).
  • Προσδιορισμός και Αξιολόγηση πιθανών έργων βελτίωσης με βάση την επίδρασή επί των ΣΣΒ
  • Προτεραιότητα έργων και αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια της 6σ («είναι 6σ έργο;»).
  • Ανάπτυξη των 6σ Project Charters (προσδιορισμός στόχων, ομάδας, χρονοδιαγράμματος).
  • Προσδιορισμός του ρίσκου (πιθανές αιτίες αποτυχίας) των έργων, και των αντίστοιχων προληπτικών ενεργειών μείωσης αυτού του ρίσκου.

Διάρκεια (ώρες): 16-24

Συμμετέχοντες: συμμετέχει η ηγετική ομάδα και επιλεγμένα στελέχη.

Απαιτούμενη προετοιμασία: για την σωστή αξιοποίηση του χρόνου απαιτούνται 1-2 ημέρες προετοιμασίας (συλλογή δεδομένων, οργάνωση προγράμματος, προσδιορισμός συμμετεχόντων, ρόλων και ευθυνών, κλπ.).

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Scroll to Top