Ευέλικτος και Εξυπηρετικός Hγέτης

Βασισμένο στο best seller βιβλίο: Ο Αμπελουργός που έγινε CEO.

Κατηγορία:

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το «συμμετοχικό ηγετικό πρότυπο» έχει καλύτερα αποτελέσματα από το «καλοπροαίρετο αυταρχικό» και το «αυταρχικό διαχειριστικό» πρότυπο ηγεσίας. Επιπλέον, το πρότυπο «ηγέτη υπηρέτη» αποδεικνύεται σαφώς καλύτερο και οδηγεί σε υψηλότερες επιδόσεις από το «ελεγκτικό αυταρχικό πρότυπο». Σκοπός του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι μέσα από την αφηγηματολογική ανάλυση παραβολών σχετικών με την παραγωγή του Οίνου, να αναδείξει πρότυπα ηγεσίας, να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα ηγεσίας, να αναδείξει την αποτελεσματικότητά τους στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή τους. Μετά την ανασκόπηση βιβλιογραφίας αρχαίων και σύγχρονων επιστημονικών προτύπων ηγεσίας, αναλύονται παραβολές σχετικές με την Αμπελουργία, η οποία σχετίζεται άμεσα με την Ηγεσία. Προκύπτουν συγκεκριμένες, απλές και ολοκληρωμένες Αρχές και Δεξιότητες Ηγεσίας, οι οποίες δοκιμάστηκαν στην πράξη σε επιχειρήσεις όπως η Shell, η Microsoft, καθώς σε διαφορετικούς κλάδους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύγκριση σύγχρονων επιστημονικών προτύπων ηγεσίας με αυτά των παραβολών του Αμπελώνα αναδεικνύουν σημαντικά και επίκαιρα πρότυπα για τον Ηγέτη οποιοδήποτε οργανισμού, ομάδας στην σημερινή «Οικονομία της Γνώσης». Τα πρότυπα ηγεσίας είναι διδακτικά, εύκολα κατανοητά, πρακτικά εφαρμόσιμα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Απευθύνεται σε: Ιδιοκτήτες και Στελέχη επιχειρήσεων που ασκούν καθήκοντα ηγεσίας και διοίκησης παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Εκκλησιαστικούς Ηγέτες και Στρατιωτικούς Ηγέτες.

Διάρκεια (ώρες): 24.

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Scroll to Top