Ευέλικτος Εξυπηρετικός Ηγέτης (Agile Servant Leader)

Βασισμένο στο best seller βιβλίο: Ο Αμπελουργός που έγινε CEO.

Κατηγορία:

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το «συμμετοχικό ηγετικό πρότυπο» έχει καλύτερα αποτελέσματα από το «καλοπροαίρετο αυταρχικό» και το «αυταρχικό διαχειριστικό» πρότυπο ηγεσίας. Επιπλέον, το πρότυπο «ηγέτη υπηρέτη» αποδεικνύεται σαφώς καλύτερο και οδηγεί σε υψηλότερες επιδόσεις από το «ελεγκτικό αυταρχικό πρότυπο». Κεντρικός στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση -με την ζωντανή παρουσία, την εκφορά διδακτικού λόγου και την βιωματική και πρόσωπο προς πρόσωπο παροχή εμπειρίας και αφομοιωμένης γνώσης- εκείνου του νοήματος που επί δεκαετίες έσπρωχνε κι ακόμα ακαταμάχητα ωθεί τον συγγραφέα του βιβλίου ‘Ο Αμπελουργός που έγινε CEO’ όχι μόνο να καλλιεργεί το χωράφι του management αλλά και να εκμεταλλεύεται κάθε επικοινωνιακή δυνατότητα για παρουσίαση των κατακτήσεων του μόχθου του.

Σκοπός του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι μέσα από την αφηγηματολογική ανάλυση παραβολών σχετικών με την παραγωγή του Οίνου, να αναδείξει διαχρονικά πρότυπα ηγεσίας, να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα ηγεσίας, να αναδείξει την αποτελεσματικότητά τους στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή τους. Μετά την ανασκόπηση βιβλιογραφίας αρχαίων και σύγχρονων επιστημονικών προτύπων ηγεσίας, αναλύονται παραβολές σχετικές με την Αμπελουργία, η οποία σχετίζεται άμεσα με την Ηγεσία. Προκύπτουν συγκεκριμένες, απλές και ολοκληρωμένες Αρχές και Δεξιότητες Ηγεσίας, οι οποίες δοκιμάστηκαν στην πράξη σε επιχειρήσεις όπως η Shell, η Microsoft, καθώς σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύγκριση σύγχρονων επιστημονικών προτύπων ηγεσίας με αυτά των παραβολών του Αμπελώνα αναδεικνύουν σημαντικά και επίκαιρα πρότυπα για τον Ηγέτη οποιοδήποτε οργανισμού ή/και ομάδας στην σημερινή «Οικονομία της Γνώσης». Τα πρότυπα ηγεσίας είναι διδακτικά, εύκολα κατανοητά, πρακτικά εφαρμόσιμα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Απευθύνeται σε: Ιδιοκτήτες και Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού που ασκούν καθήκοντα ηγεσίας και διοίκησης σε παραγωγικό ή τομέα παροχής υπηρεσιών, σε Δασκάλους και Εκπαιδευτικούς, σε Εκκλησιαστικούς, Στρατιωτικούς Ηγέτες και στελέχη του Δημοσίου τομέα όλων των βαθμίδων.

Διάρκεια (ώρες): 24.

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα & οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Scroll to Top