Draw Tite International

Draw Tite International

Ηλεκτρικές Συσκευές

Draw Tite είναι ένα από τα εργοστάσια της Draw Tite international των οποίων η εταιρική έδρα βρίσκεται στο Canton, Michigan, USA. Ισοπαλία Tite / AMMEX βρίσκεται στην πόλη της Ρεϊνόσα, την κατάσταση της Tamaolipas, στα σύνορα μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ. Είναι ένα μικρό εργοστάσιο των 60 εργαζομένων που αναπτύσσει ηλεκτρικές συσκευές για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων ήταν 22 ετών και το μορφωτικό επίπεδο ήταν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η οργανωτική δομή ήταν άκρως ιεραρχική και δεν υπήρχε σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζονται.

Ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου, ως ένα πρώτο βήμα προς την πιστοποίηση ISO, κάλεσε το προσωπικό να διευκολυνθεί η (i) την αλλαγή προς μια συμμετοχική κουλτούρα, (ii) την τυποποίηση των διαδικασιών, και (iii) σχεδιασμός εξατομικευμένων συστημάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους. Changeland έπαιξε σημαντικό ρόλο στην deliverin με επιτυχία το παραπάνω μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Scroll to Top