Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας 

+30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο και ομάδα έργου.

Παρέχουμε 24/7 παρακολούθηση / συντονισμό έργων και από απόσταση

Τεχνικοί Σύμβουλοι Μελετητών, Κατασκευαστών ή/και Ιδιοκτητών-Τεχνικών Έργων            

 (Agile Lean BIM Design 4.0, Agile Lean BIM Building 4.0)

Σύμβουλοι Ηγεσίας και Οργανωτικής Μεταμόρφωσης κάθε Επιχείρησης  

(Agile Business 4.0, Agile Industry 4.0, Agile Pharma 4.0, Agile Bank 4.0, Agile Insurance 4.0)

​Η Changeland

Επιλέγετε

γιατί ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑς !

To σημαντικότερο στη μέθοδο της Changeland είναι ηεφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες.


Δεν παρέχουμε θεωρητική συμβουλευτική ή ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες και προϋπολογισμό κάθε εταιρίας.

Στόχος μας: να παράγουμε άμεσα υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Καθορίζουμε

μαζί τους στόχους βελτίωσης

Επιλέγουμε

μαζί τα έργα βελτίωσης

Εκπαιδεύουμε

τις ομάδες έργου με πρακτική εφαρμογή στα έργα τους

Εποπτεύουμε

και βοηθούμε τις ομάδες έργου

Πιστοποιούμε

την απόκτηση γνώσης με το πρακτικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα

Εταιρικοί Πελάτες
+
Μελέτες Περιπτώσεων
1 +
ΚΑΤΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
+
Επιτυχημένες Εκπαιδεύσεις
10 %

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε

Η Changeland εφαρμόζει σε έργα τις μεθόδους Agile, Lean, Six Sigma, και BIM μαζί με εξειδικευμένη γνώση και λογισμικό, για να:

  • εξαλείψει ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία 
  • μειώσει το κόστος και των χρόνο κύκλου εργασιών 
  • αυξήσει την παραγωγικότητα και ποιότητα 
  • εντοπίσει & εξαλείψει οποιαδήποτε αιτία ελαττωμάτων
  • ελαχιστοποιήσει διακυμάνσεις στην παραγωγή & διοίκηση
  • επαληθεύσει την βιωσιμότητα τεχνικών μελετών.

Τί είναι οι µεθοδολογίες Agile, Lean, Six Sigma, BIM;

Η Agile επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι πιο δημιουργικές και ανθεκτικές. Να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς, να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών, να οδηγούν τις αλλαγές με παραγωγικό, ποιοτικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο διατηρώντας συνεχώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η Lean βοηθά εταιρείες και ομάδες να μεγιστοποιήσουν το όφελος εξαλείφοντας ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία, αυξάνοντας την ταχύτητα και ποιότητα. 

Η Six Sigma βοηθά στην συνεχή βελτίωση διαδικασιών. Είναι ένα σύνολο στρατηγικών και εργαλείων για την εξάλειψη ελαττωμάτων – σφαλμάτων, τη μείωση του κόστους και του χρόνου κύκλου εργασιών. 

Το Building Information Modeling (BIM) φέρνει τον χώρο των κατασκευών και παραγωγής στη Βιομηχανία 4.0. Μια ‘έξυπνη διαδικασία’ βασισμένη σε μοντέλα 3D, που δίνει στους μελετητές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές τα εργαλεία για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, προγραμματισμό, κατασκευή και διαχείριση κτιρίων και υποδομών. Εισάγει νέες διαστάσεις στην κατασκευή και παραγωγή όπως το 4D (χρόνος), το 5D (κόστος), το 6D (ενεργειακή ανάλυση) και το 7D (διαχείριση του κτιρίου). Ενεργοποιεί την πιστοποίηση ISO 19650.

Οι Υπηρεσίες μας

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Καθοδήγηση Υλοποίησης, Εκπαίδευση, Πρακτική Εφαρμογή, Πιστοποίηση
(Agile, Lean, Six Sigma, Industry 4.0 tools)

Ανάπτυξη Ηγετών

Ειδικές Ικανότητες Ευέλικτης και Εξυπηρετικής Ηγεσίας και Διοίκησης

Τεχνικές Υπηρεσίες

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Lean, BIM, Agile, Industry 4.0 tools)

Ευέλικτοι τρόποι παροχής υπηρεσιών

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και επαγγελματία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ενδοεπιχειρησιακή
παροχή υπηρεσιών στα γραφεία σας

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον Μάθησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας.  Με την καθοδήγηση ειδικών της Changeland οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας σε στρατηγικά έργα της επιχείρησης. Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας κατόπιν συνεννόησης. 

Διαδραστική
Διαδικτυακή Παροχή Υπηρεσιών

Με χρήση προηγμένων και φιλικών εργαλείων Industry 4.0 δημιουργούμε ένα δομημένο διαδικτυακό περιβάλλον τηλε-συνεργασίας, μάθησης, ανάπτυξης & συνεχούς βελτίωσης. Με καθοδήγηση ειδικών της Changeland οι συμμετεχόντων συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται  να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η συμμετοχή και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά!

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Ανοικτά στο κοινό σεμινάρια εκπαίδευσης και καθοδήγησης 

Scroll to Top