• Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
• 6 Σίγμα Εκπαίδευση

Η Changeland προσαρμόζει το πρόγραμμα LSS στις ανάγκες και προϋπολογισμό κάθε εταιρίας με στόχο να προσφέρει σύντομα υψηλή προστιθέμενη αξία (επίλυση προβλημάτων, όχι απλά εκπαίδευση) που οδηγεί και σε ISO πιστοποίηση. 

Τα LSS προγράμματα της Changeland προς ΜΜΕ χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

​Η Changeland

Επιλέγετε

γιατί Εφαρμόζουμε !

To σημαντικότερο στη μέθοδο της Changeland είναι η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες,
μέσα στην εταιρία, σε πραγματικά προβλήματα, τα οποία επιλύονται με τα εργαλεία που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος.
Με την εποπτεία και συνεχή αρωγή της Changeland ώστε η γνώση να γίνει κτήμα και πραγματικό εργαλείο.