• Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
• 6 Σίγμα Εκπαίδευση

Η Changeland προσαρμόζει το πρόγραμμα LSS στις ανάγκες και προϋπολογισμό κάθε εταιρίας με στόχο να προσφέρει σύντομα υψηλή προστιθέμενη αξία (επίλυση προβλημάτων, όχι απλά εκπαίδευση) που οδηγεί και σε ISO πιστοποίηση. 

Τα LSS προγράμματα της Changeland προς ΜΜΕ χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

​Η Changeland

Επιλέγετε

γιατί Εφαρμόζουμε !

To σημαντικότερο στη μέθοδο της Changeland είναι η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες,
μέσα στην εταιρία, σε πραγματικά προβλήματα, τα οποία επιλύονται με τα εργαλεία που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος.
Με την εποπτεία και συνεχή αρωγή της Changeland ώστε η γνώση να γίνει κτήμα και πραγματικό εργαλείο.

Καθορίζουμε

μαζί τους στόχους βελτίωσης

Επιλέγουμε

μαζί τα έργα βελτίωσης

Εκπαιδεύουμε

τις ομάδες έργου με πρακτική εφαρμογή στα έργα

Εποπτεύουμε

και βοηθούμε τις ομάδες έργου

Πιστοποιούμε

την απόκτηση γνώσης με το πρακτικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα

+
Εταιρικοί Πελάτες
Μελέτες Περιπτώσεων
+
ΚΑΤΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
10 %
Επιτυχημένες Εκπαιδεύσεις

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε

Η Changeland εφαρμόζει την Lean Six Sigma (LSS) για να βελτιώσει την ποιότητα των διαδικασιών:

 • εντοπίζοντας & εξαλείφοντας οποιαδήποτε αιτία ελαττωμάτων
 • ελαχιστοποιώντας διακυμάνσεις στην παραγωγή & διοίκηση
 • εξαλείφοντας ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία.

Τί είναι η µεθοδολογία Lean Six Sigma;

 • Η LSS ξεκίνησε ως δείκτης ποιότητας. Εξελίχθηκε σε µεθοδολογία µε στόχο τη Συνεχή Βελτίωση & Ανάπτυξη.
 • Η LSS αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων & στρατηγικών για τη βελτίωση διαδικασιών, την εξάλειψη ελαττωµάτων, τη µείωση του κόστους & του κύκλου έργου.
 • Έχει δύο υπο-µεθοδολογίες: DMAIC για έργα βελτίωσης διαδικασιών & DMADV για σχεδίαση νέων διαδικασιών.

Υπηρεσίες

No products were found matching your selection.

Έργα μας

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
και Επιχειρηματικής Βελτίωσης & Ανάπτυξης

Lean Six Sigma

Εκπαίδευση, Πρακτική Εφαρμογή Υλοποίησης και Πιστοποίηση

Ανάπτυξη Προσωπικού

Ειδικών Ικανοτήτων

Διοίκηση

Έργων και Προγραμμάτων Αλλαγής & Βελτίωσης

Lean Six Sigma​

Συνεχής Βελτίωση

Λευκή Ζώνη (LSSWB)

 • Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό
  Υλικό
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Γλώσσα EN / GR

Κίτρινη Ζώνη (LSSYB)

 • Επιλογή έργων βελτίωσης των συμμετεχόντων
 • Πρακτική Εκπαίδευση
 • Υλοποίηση επιλεγμένων έργων
 • Συμβουλευτική υλοποίησης βελτιώσεων
 • Πιστοποίηση
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Γλώσσα ΕΝ/GR

Πράσινη Ζώνη (LSSGB)

 • Στρατηγική επιλογή έργων βελτίωσης
 • Επιλογή εκπαιδευόμενων και ομάδων έργου
 • Πρακτική Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική επιλεγμένων έργων
 • Μηνιαία ανασκόπηση προόδου έργων με Διοίκηση
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης & επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Γλώσσα ΕΝ/GR

Μαύρη Ζώνη (LSSBB)

 • Στρατηγική επιλογή έργων βελτίωσης
 • Επιλογή εκπαιδευόμενων και ομάδων έργου
 • Πρακτική Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική επιλεγμένων έργων
 • Μηνιαία ανασκόπηση προόδου έργων με Διοίκηση
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης & επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Γλώσσα ΕΝ/GR

Τρόποι Εκπαίδευσης & Υλοποίησης Έργων

Στην Changeland, βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης υλοποίησης έργων, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοίκηση
Συνεχούς Βελτίωσης

Γραφεία
Επιχείρισης

Περιγράφει ένα περιβάλλον Διοίκησης, Ανάπτυξης & Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement) μέσω δομημένης ομαδικής εργασίας. Ένα περιβάλλον για τη συμμετοχική και συστηματική βελτίωση, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες διοίκησης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας, άμυλας και ομαδικής δημιουργικής εργασίας.

Ενδοεπιχειρησιακή
Εκπαίδευση

Γραφεία Επιχείρισης
ή Changeland

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση.
Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαδραστική
Διαδικτυακή

Σύγχρονη
Tηλεκπαίδευση

Διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
 

Ανοιχτό
Σεμινάριο

Χώρος
Εκδηλώσεων

Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Scroll to Top