Η Διοίκηση και Ανάπτυξη στη νέα οικονομία της Γνώσης

32

Σήμερα, στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας της Γνώσης, οι υπάρχουσες μέθοδοι διοίκησης και εκπαίδευσης τόσο στα επιχειρηματικά όσο και στα ακαδημαϊκά και αστικά περιβάλλοντα κρίνονται ανεπαρκείς.

SKU: 960-461-126-7 Category: Tag:

Η διοίκηση και ανάπτυξη στη νέα οικονομία

Συγγραφέας: Δρ. Βασίλης Μασούλας

Σήμερα, στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας της Γνώσης, οι υπάρχουσες μέθοδοι διοίκησης και εκπαίδευσης τόσο στα επιχειρηματικά όσο και στα ακαδημαϊκά και αστικά περιβάλλοντα κρίνονται ανεπαρκείς.

Με αυτό το δεδομένο, χρειαζόμαστε επειγόντως μια νέα «τεχνολογία διοίκησης» και ένα νέο «αστικό περιβάλλον», που να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη Φυσική στη Νέα Οικονομία και να παροτρύνουν την «ενδογενή ανάπτυξη», την ανάπτυξη που πηγάζει μέσα μας.

Το βιβλίο αυτό περιγράφει ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σύνολο μεθόδων για την διοίκηση στη Νέα Οικονομία και προσφέρει στους ανθρώπους, τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τις πόλεις κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, ώστε να διοικηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά το Νοητικό τους Κεφάλαιο και να επιτευχθεί η ενδογενής, συνεχής και αειφόρος ανάπτυξη.

Το βιβλίο αποτελεί ιδανικό πρακτικό εργαλείο για το μάνατζερ και τον επιχειρηματία, το σπουδαστή, τον εκλεγμένο κυβερνήτη, τον πολίτη Καλύπτοντας άρτια τα θέματα που πραγματεύεται σε θεωρητικό επίπεδο, παράλληλα εξασφαλίζει στον αναγνώστη τα πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής που χρειάζεται για να μεταβεί από τη θεωρία στην πράξη.

Scroll to Top