Αξιολόγηση Προγράμματος Lean Six Sigma

Μήπως το πρόγραμμα Συνεχούς Βελτίωσης της εταιρείας σας δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα;  Τι χρειάζεται να κάνουμε;

Προτεινόμενη λύση:

  • Η αξιολόγηση του προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης με την Lean Six Sigma το οποίο έχει υλοποιήσει η Εταιρεία έως σήμερα.
  • Εντοπισμός όσων ‘μας αρέσουν’, ΄θα θέλαμε να βελτιώσουμε’, και ‘του τρόπου να τα βελτιώσουμε‘.
  • Χειρουργική επέμβαση στο σχεδιασμό το προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης, αν και όπου χρειάζεται, για να έρθουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (π.χ. υλοποίηση έργων μεγαλύτερης αξίας, συντομότερη ολοκλήρωση έργων, κλπ.).

Agile Business Ευέλικτη Μέθοδος Αξιολόγησης.

Κατ’ αρχήν, προσδιορίζουμε Τι, Ποιοι, και Πώς θα αξιολογηθούν; Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:

  • τις Τεχνικές και Εκτελεστικές ικανότητες των Black, Green και Yellow.
  • τις Ηγετικές ικανότητες των μελών της ανώτατης ηγετικής ομάδας.
  • τις Υποδομές και Διοικητικές ικανότητες διαχείρισης του προγράμματος Lean Six Sigma.

Στη συνέχεια υλοποιούμε το πλάνο αξιολόγησης υλοποιώντας τις παρακάτω δραστηριότητες.

Τεχνικές και Εκτελεστικές ικανότητες των εκπαιδευμένων Black Belts, Green Belts και Yellow Belts στην υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση έργων βελτίωσης με την μεθοδολογία Lean Six Sigma. Εντός 8 ωρών θα ζητηθεί από τους επιλεγμένους Belts να βελτιώσουν με την Lean Six Sigma την κύρια διαδικασία μιας εταιρείας φέρνοντας απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω εξειδικευμένου λογισμικού[1] και συμβουλευτικής καθοδήγησης. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και με την διεύθυνση προσωπικού για την συνδυαστική αξιολόγηση και άλλων ικανοτήτων. [1] Η Changeland έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για την Ελλάδα και άλλες χώρες εξειδικευμένου λογισμικού. Χρησιμοποιείται τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην εκπαίδευση. Για περιγραφή δείτε https://changeland.com/product/lean-six-sigma-game/

Ηγετικές ικανότητες των μελών της ανώτατης ηγετικής ομάδας στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας Lean Six Sigma (επιλογή στρατηγικών έργων βελτίωσης μεγάλης αξίας, καθοδήγηση ομάδων έργου, κλπ.). Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω βιωματικού σεμιναρίου ‘Λευκής Ζώνης και ‘Επιλογής Στρατηγικών Έργων βελτίωσης’.

Υποδομές και Διοικητικές ικανότητες διαχείρισης του προγράμματος Lean Six Sigma. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω βιωματικού σεμιναρίου ‘Διαχείριση & Υποστήριξη προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης’. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα ζητηθεί από την Ομάδα Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης να αξιολογήσει τις υπάρχουσες υποδομές, software, hardware, διαδικασίες toll gate review, περιοδικής αξιολόγησης, επικοινωνίας, συστηματικής, οργανωμένης & σταδιακής καθοδήγησης στη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρείας με την Lean Six Sigma και την αξιοποίηση σημαντικών αποτελεσμάτων σε μείωση κόστους και χρόνου, και αύξηση ποιότητας.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top