Ευέλικτο Λιτό ΒΙΜ Εργοστάσιο (Agile Lean BIM Factory 4.0)

Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου.

 Σκοπός των υπηρεσιών της Changeland είναι:

  1. Ευέλικτος μετασχηματισμός του Εργοστασίου στο επιχειρηματικό μοντέλο Agile Lean BIM. Δημιουργήστε Agile ομάδες & έργα. Προχωρήστε στην ευθυγράμμιση τις επιχειρήσεις με την ευέλικτη νοοτροπία και το λιτό τρόπο σκέψης: μικρός, γρήγορος πειραματισμός και συνεχείς βελτιώσεις. Αυτό έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε ένα ασταθές, ευαίσθητο κανονιστικό περιβάλλον.
  2. Technological-Agile – Ψηφιακός Μετασχηματισμός με Χαμηλό Κώδικα/ Appian: Appian είναι ένας κορυφαίος πάροχος χαμηλού κώδικα / γρήγορης σχεδίασης. Ως εκπρόσωπός τους, έχουμε πολλές εφαρμογές που επιτρέπουν γρήγορο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών διαδικασιών, μετατρέποντας αυτές τις διαδικασίες σε οποιοδήποτε ψηφιακό κανάλι. Επιπλέον, έχουμε συγκεκριμένα πακέτα για τον βιομηχανικό τομέα.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τους έμπειρους συμβούλους μας προς τις ομάδες εργασίας του έργου, με την  εφαρμογή μεθοδολογιών Agile, Lean, BIM και των αντίστοιχων Factory 4.0 εργαλείων λογισμικού. Οι ειδικοί της Changeland δεν λειτουργούν θεωρητικά, είναι μέλη της Ομάδας Έργου ή της Τεχνικής Ομάδας του Γενικού Διευθυντή.  Συστηματικά συνεργάζονται, καθοδηγούν, συμβουλεύουν, εκπαιδεύουν βιωματικά και συντονίζουν τα μέλη της ομάδας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

     Απευθύνεται σε: Βιομηχανίες και Εργοστάσια

Διάρκεια: Από την προμελέτη του έργου μέχρι την μελέτη εφαρμογής και την παράδοση του έργου.

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα, άδειες χρήσεις λογισμικού & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης βιωματικής εκπαίδευσης.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top