Ευέλικτη Λιτή ΒΙΜ Επιχείρηση (Agile Lean BIM Business 4.0)

Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου.

Business Agility Transformation – κορυφαίοι οργανισμοί προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία (agility), και να προχωρήσουν πέραν ​​από τις κλασσικές πλέον ομάδες Agile και έργα Agile Lean BIM. Επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν ολόκληρη την επιχείρηση με την ευέλικτη και λιτή νοοτροπία, και να υιοθετήσουν τον σύντομο και γρήγορο πιλοτικό πειραματισμό και τις συνεχείς βελτιώσεις. Αυτό θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε ένα ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στην Changeland, κατ’ αρχήν εστιάζουμε στον προσδιορισμό των διλλημάτων που απασχολούν την ηγετική ομάδα σε εταιρικό, ομιλικό, προσωπικό επίπεδο. Γίνεται προσωπική και ομαδική ενδοσκόπηση με προσδιορισμό του τι με/μας κάνει «έξω φρενών»,  λυπημένο, χαρούμενο. Προχωρούμε στην συλλογική ανάλυση των αιτίων για αυτά τα διλήμματα.  Με βάση τα αίτια, γίνεται ανασκόπηση και ανασχεδιασμός των διαδικασιών διοίκησης και ηγεσίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις μεθόδους συναντήσεων, τρόπους λήψης αποφάσεων, διαδικασίες διόρθωσης κακώς κείμενων και διαρκούς βελτίωσης και ανάπτυξης (ατομικής και εταιρικής).  Προχωρούμε στον προσδιορισμό της κοινής Εταιρικής Κουλτούρας σε επίπεδο αξιών, αρχών και συμπεριφορών, και στην αξιολόγηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της εταιρείας.  Με βάση  την κουλτούρα, τη στρατηγική και το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, γίνεται ανασκόπηση και αναδιαμόρφωση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Οι διαδικασίες και η οργανωτική δομή προσαρμόζεται με βάση τους στρατηγικούς στόχους,  την περιγραφή των ρόλων, και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. 

Προσδιορίζουμε τις ατομικές ενέργειες βελτίωσης (τι να αρχίσω / να σταματήσω / να συνεχίσω να κάνω). Συμφωνούμε σε ένα πλάνο ενεργειών. Παρακολουθούμε την υλοποίησή τους με διαρκείς προσαρμογές όπου και όταν χρειάζεται.  

Οι ειδικοί της Changeland δεν λειτουργούν θεωρητικά, είναι μέλη των ομάδων υλοποίησης, συστηματικά συνεργάζονται, καθοδηγούν, συμβουλεύουν, εκπαιδεύουν βιωματικά και συντονίζουν τα μέλη της ομάδας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και της αλλαγής. Όπου απαιτείται, εφαρμόζονται μεθοδολογίες Agile, Lean, BIM και συνεργατικών Industry 4.0 εργαλείων λογισμικού. 

Διάρκεια: Όσο χρόνο απαιτείται για την πλήρη επίτευξη των εταιρικών, ατομικών στόχων.

Απευθύνεται σε: Σε όλες τις εταιρείες και ηγέτες που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία ηγεσίας και διοίκησης της εταιρίας τους και σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα, άδειες χρήσεις λογισμικού & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Scroll to Top