Έργο eu-LISA Cultural and Business Transformation: “Αλλαγή της κουλτούρας και μετάβαση σε νέο επιχειρησιακό μοντέλο”

Η  Changeland Consulting σε συνεργασία με την ΟMAS Solutions, COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (CRI) S.A. και την Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., επιλέχθηκαν από την eu-LISA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας, για την υλοποίηση του έργου “Αλλαγή της κουλτούρας και μετάβαση σε νέο Eπιχειρησιακό Mοντέλο”.

Ένας από τους κύριους σκοπούς του έργου είναι η υποστήριξη του οργανισμού για την επίτευξη μιας νέας κουλτούρας, ικανοτήτων, συμπεριφορών και διαδικασιών για την μετάβαση και την αλλαγή στον τρόπο σκέψης από όλη τη διοίκηση και το προσωπικό, με σκοπό την δημιουργία της νοοτροπίας «Μαζί ως ένα – το κάνουμε να συμβεί».

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Η δημιουργία των θεμελίων και υιοθέτηση ‘πελατοκεντρικής’ κουλτούρα.
  • O ανασχεδιασμός και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Μοντέλου του οργανισμού.
  • Η ανάπτυξη του Οργανισμού μέσω της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο οργανισμός έχει πρόσφατα υιοθετήσει μια νέα οργανωτική δομή με στόχο να τοποθετήσει τον ‘Πελάτη στο επίκεντρο’. Χρειάζεται να προσαρμόσει την Κουλτούρα και το Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας του στην ευέλικτη και άψογη παροχή υπηρεσιών προς τους ‘Πελάτες’ του μεταξύ των οποίων είναι η Europol, η Frontex, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και τα υπουργεία εσωτερικώνδικαιοσύνηςμετανάστευσης και ασύλου των 28 κρατών μελών. Μεταξύ των πληροφοριακών υπηρεσιών και προγραμμάτων που παρέχει και υποστηρίζει η eu Lisa είναι τα συστήματα Visa, Sengen, Eurodac, κα. Όλες οι σημαντικές ανάγκες των εσωτερικών και εξωτερικών ‘πελατών’ της eu-LISA θα ικανοποιούνται από ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό Επιχειρησιακό Μοντέλο. Οι υπηρεσίες της eu-Lisa προς τους ‘πελάτες’ της θα παρέχονται μέσα στα πλαίσια μιας κοινής και ενιαίας Κουλτούρας και θα υποστηρίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού βασισμένο στις απαιτούμενες δεξιότητες και επαγγελματικές συμπεριφορές, καθώς και στις διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα.

Οι επιχειρηματικές λύσεις της Changeland Consulting στο έργο

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την μετάβαση στη νέα Οργανωτική Κουλτούρα της eu-Lisa που περιλαμβάνει :

  • Την ανάδειξη των νέων κοινών αξιών, αρχών, και επαγγελματικών συμπεριφορών
  • Την δομημένη, συντονισμένη, συμμετοχική και ανώδυνη αλλαγή Κουλτούρας, Επιχειρησιακού Μοντέλου λειτουργίας και συστήματος διαχείρισης προσωπικού βασισμένο στις απαιτούμενες δεξιότητες των ηγετών και προσωπικού όλων των οργανωτικών βαθμίδων.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Scroll to Top