ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. 

 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Κλάδος: Εισαγωγή και Εμπορία Παραφαρμακευτικών / Χημικών / Καλλυντικών
 • Πελάτες: Φαρμακεία / Φαρμακαποθήκες
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα:
  • Μείωση χρηματοοικονομικής ρευστότητας κατά των τελευταίο χρόνο
  • Οι οφειλές πολλών πελατών εισπράττονται με μεγάλη καθυστέρηση
 • Λύση:
  • Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής των οφειλών
  • Ανάλυση του πελατολογίου
  • Εντοπισμός των συνεπών και μη πελατών
  • Ανασχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ
  • Ανασχεδιασμός διαδικασίας πώλησης με χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος και παροχή συσκευών PDA στους πωλητές
 • Αποτελέσματα:
  • Βελτίωση του ρυθμού εισπράξεων από τους μη συνεπής πελάτες κατά 15% σε διάστημα 4 μηνών
  • Ελάττωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών κατά μία μέρα (50%)
 • Εφαρμογή Μεθόδων Agile, Lean, Six Sigma:
  • Εντοπισμός προβλημάτων με εστίαση στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων
  • Ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την εξάλειψη των προβλημάτων
Scroll to Top