Μπογρής & Σια ΟΕ

Μπογρής & Σια ΟΕ

 • Τοποθεσία: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
 • Κλάδος: Βιοτεχνία Ειδών Συσκευασίας
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα: Πολύ υψηλές πτωτικές τάσεις στα κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια
 • Λύση:
  • Ανάλύση της διαδικασίας παραγωγής έδειξε ότι μεγάλο μέρος της φύρας δεν χρησιμοποιείται, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα υψηλά κόστη
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για την αξιοποίηση της φυράς
  • Εύρεση χρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους για επιπλέον εξοπλισμό
  • Τμηματοποίηση και ανάλυση του πελατολογίου με στόχο την πλέον κερδοφόρα στρατηγικής μάρκετινγκ
 • Αποτελέσματα:
  • Αύξηση 123% των κερδών σε σχέση με τα προβλεπόμενα κατά το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ‘06
  • Αύξηση 25% των κερδών κατά το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ’06 σε σχέση με το τρίμηνο Οκτ. – Δεκ. ‘05
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση και κατανόηση παραγωγικής διαδικασίας
  • Εντοπισμός των βασικών αιτίων αναποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας
  • Διατύπωση και παρουσίαση προτάσεων για τη βελτίωσή της ώστε να συρρικνωθούν τα κόστη της επιχείρησης
  • Επικέντρωση στη «Φωνή του Πελάτη» μέσα από την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων
Scroll to Top