Μουστάκας & Σια ΟΕ

Μουστάκας & Σια ΟΕ

 • Τοποθεσία: Νέα Ιωνία
 • Κλάδος: Σχεδιασμός, Εισαγωγή και Εμπορία έτοιμων ενδυμάτων
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα:
  • Μεγάλος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη της εταιρείας
  • Αυξημένα κόστη αποθήκευσης
  • Απώλεια εσόδων λόγω παλαίωσης των εμπορευμάτων
 • Λύση:
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων
  • Μείωση της μέσης ποσότητας και του μέσου χρόνου παραμονής των εμπορευμάτων στις

αποθήκες της εταιρείας

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθήκης
 • Έρευνα και υλοποίηση ενεργειών για την κατάλληλη προώθηση των εμπορευμάτων στους πελάτες
 • Αποτελέσματα:
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αύξηση εσόδων Δεκ. – Ιαν. ’06 κατά 36% σε σχέση με αντίστοιχη περίοδο του ‘05
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση παρούσας κατάστασης
  • Εντοπισμός των σημείων «πόνου» στις επιχειρηματικές διαδικασίες
  • Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των επιχειρησιακών δεδομένων και διαδικασιών με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα
Scroll to Top