Πληροφορική

Πληροφορική

Το πρόβλημα αυτή η οργάνωση αντιμετωπίζει σχετιζόταν με την υπερφόρτωση των πληροφοριών που προκύπτουν από τα σχόλιά πελάτη. Σύμβουλοι κλήθηκαν να συνεργαστούν με ένα από τα εργοστάσια της Λατινικής Αμερικής (Τμήμα ικανοποίησης των πελατών / Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας) και να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση των πελατών που δημιουργούνται πληροφοριών και εμπειριών και την καινοτομία της εταιρείας.

Ο στόχος ήταν να μεταφράσει τα στοιχεία των πελατών σε μια πηγή για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Αρχικά K & IC σύμβουλοι μαζί με την οργανωτική εκπροσώπους σχεδίασε το «Μοντέλο Ροή πληροφοριών» – ένα μοντέλο που εκφράζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των εννοιών για αυτές των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία.

Με βάση αυτό το μοντέλο, η ομάδα σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύστημα που ταξινομεί και αξιολογεί τα σχόλια των πελατών. Το σύστημα αυτό θεωρήθηκε μέρος του συστήματος διαχείρισης εμπειρία, βοηθώντας την εταιρεία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αποτελεσματικά με δημοσιεύματα πρόβλημα.

Τέλος, η ομάδα συνέδεσε το μοντέλο και το σύστημα με συνολική διαδικασία της καινοτομίας της εταιρείας, βοηθώντας να προβλέψει τις ανάγκες των πελατών για τη μελλοντική ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Μετά την επιτυχημένη περιφερειακή εφαρμογή, η έκβαση του έργου παρουσιάστηκε σε άλλες οργανωτικές μονάδες σε μια εταιρική συνάντηση γραφείο στις ΗΠΑ και υιοθετήθηκε από την ομάδα ως βέλτιστη πρακτική όσον αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων που συνδέονται με την ικανοποίηση του πελάτη.

Scroll to Top