ΡΥΘΜΟΣ FM 

ΡΥΘΜΟΣ FM 

 • Τοποθεσία: Μαρούσι
 • Κλάδος: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιοσταθμός)
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα: Μηδενικά έσοδα από την έσοδα από τον ιστοχώρο του σταθμού, παρά την αξιόλογη επισκεψιμότητά του
 • Λύση:
  • Σχεδιασμός διαδικασίας για τον εντοπισμό δυνητικών πελατών
  • Τμηματοποίηση δυνητικών πελατών
  • Κατάλληλη επικοινωνία ως προς τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι πελάτες μέσω της διαφήμισης τους στον ιστοχώρο
 • Αποτελέσματα:
  • Τέσσερις μήνες μετά την εκκίνηση του έργου, οι πρώτες διαφημίσεις καταχωρήθηκαν στον ιστοχώρο του σταθμού
  • Κατάρτιση σχεδίου για έσοδα άνω των € 3.000 μηνιαίως από τον ιστοχώρο έξι μήνες μετά το πέρας του έργου
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Ανάλυση και αποκωδικοποίηση της «Φωνής του Πελάτη»
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής Μάρκετινγκ
Scroll to Top