VIDEOCLUB VIDEODROM

VIDEOCLUB VIDEODROM

 • Τοποθεσία: Αθήνα – Κέντρο
 • Κλάδος: Ενοικίαση DVD – CD – VHS
 • Επιχειρηματικό Πρόβλημα: Αρνητικές τάσεις στον όγκο πωλήσεων τα τελευταία 2 χρόνια
 • Λύση:
  • Κατανόηση της «Φωνής του Πελάτη»
  • Επανατοποθέτηση του Video Club στην τοπική αγορά
  • Αλλαγές που προσδίδουν άριστη εμπειρία στον πελάτη
  • Σχεδιασμός & Υλοποίηση στοχευόμενων προωθητικών ενεργειών (π.χ. ”Comedy

Week”, “Horror Week”, Διαγωνισμοί, κ.α.)

 • Τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια του καταστήματος με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών
 • Εκπαίδευση στους υπαλλήλους ώστε να είναι ενημερωμένοι και να προωθούν κατάλληλα το υλικό του καταστήματος στους αντίστοιχους πελάτες
 • Αποτελέσματα:
  • Εξάλειψη αρνητικών τάσεων στις πωλήσεις
  • > 30% αύξηση πωλήσεων μέσα σε έξι μήνες
 • Εφαρμογή Μεθόδων 6σ & ORDIC:
  • Γρήγορος Εντοπισμός και Υλοποίηση των «Quick Wins»
  • Σε βάθος κατανόηση αναγκών των πελατών και πως αυτές μεταφράζονται σε

επιχειρηματικές διαδικασίες και πρακτικές

Scroll to Top